کتابخانه اینترنتی

دیوار دانایی اینترنتی :

شما می توانید با ثبت نام و انتخاب نوع اشتراک خود، از خدمات کتابخانه ای ما استفاده نمایید.

کتابهای انتخاب شده شما به آدرسی که ثبت کرده اید ارسال شده و پس از ۷ روز آنرا از شما تحویل می گیریم.

روش استفاده :

۱-عضو می شوید.

۲-از لیست کتابها، کتاب مورد علاقه خود را انتخاب میکنید.

۳-بر اساس نوع عضویت، مبلغ مورد نظر متناسب با تعداد کتاب درخواستی را پرداخت می نمایید.

۴-کتاب برای شما ارسال می گردد.

۵- بعد از یک هفته، کتابها از شما تحویل گرفته می شود.

عضویت :

عضویتها به صورت ۶ ماهه بوده و به سه قسمت تقسیم می شوند:

۱- عضویت ساده :‌ پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان حق عضویت. برای هر کتاب مبلغ ۲۵۰۰ تومان

۲- عضویت ویژه : پرداخت ۱۰۰۰۰۰ تومان حق عضویت . برای هر کتاب ۱۵۰۰ تومان

۳- در صورتیکه کتاب به ما اهدا نمایید، به صورت خودکار عضو ویژه ما شده و  از ۲۰٪ تخفیف حق عضویت و ۴۰٪ برای هرکتاب برخوردار خواهید بود.

— در صورتیکه تمایل به عضویت نداشته باشید، شما به عنوان کاربر بدون عضویت، می بایست برای هر کتاب مبلغ  ۶۵۰۰ پرداخت نمایید.

— اگر هزینه هر کتاب را برای ۶ ماه یکجا پرداخت نمایید، علاوه بر ۱۰٪ تخفیف حق عضویت، از ۲۰٪ تخفیف برای هر کتاب هم برخوردار خواهید بود.

— چنانچه بیش از یک کتاب در خواست دارید هزینه آن جدا گانه و با توجه به پرداخت اصلی شما محاسبه می گردد. یعنی در صورت پرداخت یکجا، کتابهای اضافی نیز با تخفیف محاسبه می گردند.

جول عضویت ها

عضویت ساده پرداخت عادی پرداخت یکجا
حق عضویت ۶ ماهه ۵۰۰۰۰ ٪۱۰ ۴۵۰۰۰
هر کتاب ( ۶ ماه -۲۴ هفته ) ۶۰۰۰۰ ٪۲۰ ۴۸۰۰۰
جمع کل ۱۱۰۰۰۰ ۹۳۰۰۰
عضویت ویژه پرداخت عادی پرداخت یکجا
حق عضویت ۶ ماهه ۱۰۰۰۰۰ ٪۱۰ ۹۰۰۰۰
هر کتاب ( ۶ ماه -۲۴ هفته ) ۳۶۰۰۰ ٪۲۰ ۲۸۸۰۰
جمع کل ۱۳۶۰۰۰ ۱۱۸۸۰۰
عضویت ویژه

اهدا کننده کتاب، جزوه و لوازم التحریر

پرداخت عادی پرداخت یکجا
حق عضویت ۶ ماهه ۱۰۰۰۰۰ ٪۱۰ ۸۰۰۰۰
هر کتاب ( ۶ ماه -۲۴ هفته ) ۳۶۰۰۰ ٪۲۰ ۲۱۶۰۰
جمع کل ۱۳۶۰۰۰ ۱۰۱۶۰۰

لطفا توجه داشته باشید:

— مدت زمان امانت کتابها حداکثر یک هفته می باشد. در صورت نیاز به زمان بیشتر، در زمان ثبت درخواست اعلام نمایید.

— هر عضو می تواند تنها دو کتاب برای یک هفته در خواست نماید.

— در صورتیکه دانشجو هستید و می بایست زمان بیشتری کتابها را در اختبار داشته باشید، در زمان ثبت درخواست حتما اعلام نمایید.